Целта е да бъдат насърчени посещенията на деца и ученици чрез творчески ателиета, игри и други инициативи

Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, обявяват конкурс за разработването и провеждането на образователни програми и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол.

Настоящият конкурс цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика на Филипопол, като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и България.

Конкурсът е отворен за проектни предложения на юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни организации и фирми, предлагащи образователни програми и събития. Подкрепи ще получат проекти, свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята, природните науки, приложното изкуство, литературата, дизайна и архитектурата. Съдържанието им трябва да е свързано с темите, които повдигат множеството находки от Базиликата. Към предложенията трябва да бъде приложен график с определена регулярност, който да е в рамките на 12 месеца.

Базиликата разполага със следните площи за публични събития: 180 седящи места за сценични изяви; детски кът с капацитет 25 деца; зала за работа с мозайки за 15 души; зала за временни изложби от 100 кв.м. Допуска се изявите да са и в откритото пространство около Базиликата.

Какви проекти се търсят?

= Съобразени със съответната възрастова група образователни игри, свързани със съдържанието в Епископската базилика

= Образователни занимания и работилници

= Открити учебни занимания в Базиликата, които да свързват учебната програма с началната и основна форма на образование със съдържанието на обекта

Срокът за кандидатстване е 28 февруари 2023 година. Размерът на финансирането на одобрен проект е до 15 000 лева и трябва да се разходва за регулярни събития и дейности.

Експертно жури, съставено от представители на Фондация „Америка за България“, общински институт „Старинен Пловдив“ и Фондация „Приятели на Базиликата – Пловдив“, ще избере най-добрите, обещаващи и отличаващи се проекти.

Подробна информация може да намерите на страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/edu-programs-events-bishops-basilica/