Тестовете по двата предмета за прием в магистърските специалности в един и същи ден

Вузовете стартират кампанията от първите месеци на новата година, 15 000 места останаха незаети през тази

slide7-1

 

 

На общ изпит по биология и химия ще се явяват тазгодишните зрелостници, избрали да кандидатстват в Медицинския университет в Пловдив. През последните години поетапно бе въведена тестова форма на изпитния материал по биология, а сега за първи път по този начин ще протече и изпитът по втория задължителен предмет за магистърските специалности – медицина, стоматология и фармация. Другата новост е, че двата теста ще са в един и същи ден. Първите два часа кандидат-студентите ще трябва да се справят с въпросите с избираем и свободен отговор, както и да разработят тема от конспекта по биология в определен обем, а през следващите два – да решават тест и задачи по химия. В сайта на вуза вече е публикувана и датата – 3 юли.

На 18 март е денят на кандидат-студента, на който ще бъдат дадени по-детайлни обяснения от изпитната комисия. От 1 април университетът организира кандидатстудентски курс по етика, с който се влиза в бакалавърските специалности. Времето за регистрация за нето е от 13 февруари до 27 март. Примерният изпит по биология и химия е опреден за 8 април.

И за следващата академична година висшето училище запазва квотата и ще приема по равен брой момчета и момичета.

Заради кризата за студенти, повечето вузове изтеглят приемните си кампании още от първите месеци на година. Почти 15 000 места останаха незаети от тазгодишната.

До края на януари ще излезе справочникът за Софийския университет, а в края на февруари започват кандидатстудентските борси в страната.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия на Софийския започва на 20 февруари. Променя се форматът на изпитите по български и история на България.

Изпитът по литература ще е в две части: тест с 50 въпроса и задача за аргументативен текст /есе/. Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата за аргументативния текст може да бъде върху твърдение (сентенция) от литературен или нелитературен източник.

Кандидатстудентският изпит по история на България също включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете части са върху проблематиката и фактологията на досегашната програма, съставена въз основа на учебното съдържание по история на България за 11-и клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда според резултатите от теста и темата по шестобалната система със стъпка от 0,25 стотни.