Средствата са за съфинансиране на проекта за модернизация по Плана за възстановяване и устойчивост

Общинските съветници ще решават утре дали в бюджета на община Пловдив за 2024 година да бъдат заложени 1,2 млн. лева за ОУ „Тодор Каблешков“. Средствата са за съфинансиране на проект за модернизация на училището, при условие, че бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Националния План за възстановяване и устойчивост.

Спазвайки изискването на МОН да има сключен договор за строителство до 30 септември 2023 г., общината е провела обществени поръчки с изключение на ОУ „Тодор Каблешков“, заради удължаване срока за подаване на оферти, но нито един участник не е заявил интерес да участва. След проведени три пазарни проучвания е установено, че заложената цена за извършване на СМР не отговаря на пазарните, като за изпълнение на предвидени в количествената сметка и заданието за проектиране строителни дейности следва да бъдат осигурени средства от общината.

Припомняме, че община Пловдив спечели 4 проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на образователна среда”, финансирана със средства от Националния План за възстановяване и устойчивост. Одобрените за финансиране са НУ „Климент Охридски“, СУ “Пейо Яворов”, ОУ “Екзарх Антим I” и ОУ “Елин Пелин”. Общата стойност на проектните предложения е 19 560 972, 80 лв., от които 15 960 599,60 лв. са безвъзмездни средства от Плана. Общината има подадени още 5 проекта, като всички са поставени в резервния списък за финансиране.

По проектите са предвидени мерки за подобряване на енергийната ефективност, разширяване на сградите, ремонтни дейности за цялостна модернизация, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, както и закупуване на съвременно оборудване и обзавеждане.

През февруари тази година Община Пловдив подаде 9 проектни предложения по настоящата процедура. Останалите 5 са класирани като резерви, като при наличие на допълнителен финансов ресурс ще могат да бъдат реализирани.