Общинските кръгове на олимпиадите и на националните състезания за учениците може да се състоят и онлайн, ако няма друга възможност, заради преустановения присъствен образователен учебен процес. Това информира в заповед министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, с която променя своя заповед за организирането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, обкинските и в частните училища, както и в чуждестранните училища на територията на страната за настоящата учебна година.

„По решение на директора на съответното училище общинските кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания, ако имат такива кръгове, както и на училищните кръгове на националните състезания по професии, за които подготовката на изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществява от училищни комисии, при липса на друга възможност се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици“, се казва в новата заповед.

Общинският кръг на дадена олимпиада или национално състезание трябва да се състои „в срок не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на съответната изява“.