Сливането на първите пловдивски училища - "Душо Хаджидеков" и "Георги Бенковски", предизвика бурни протести, но в крайна сметка родители и местна власт постигнаха съгласие на среща при областния управител.
Сливането на първите пловдивски училища – “Душо Хаджидеков” и “Георги Бенковски”, предизвика бурни протести, но в крайна сметка родители и местна власт постигнаха съгласие на среща при областния управител.

Общините ще трябва да оптимизират училищната мрежа до 31 май догодина. Местната власт ще получи повече  права и задължения с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август. Кметовете и общинските съвети ще трябва да решат как да се преструктурират училищата – кои да бъдат основни и да обучават до VII клас и кои да станат обединени  до X клас. Възможно е средни общообразователни училища да станат обединени, ако няма ученици. Завършването на основно образование в VII клас ще доведе до намаляване на броя на децата в основните училища, особено в по- малките общини. Не навсякъде ще има достатъчно ученици и учители, за да се организира обучение до X клас. Няма да има промяна в структурата на началните училища.  Гимназиите ще продължат да се делят на профилирани и професионални. Запазва се правото на математическите и природоматематическите гимназии да оставят думата “гимназия” в името си и да продължат да приемат ученици с изпит след IV клас.  Наименованията на основните училища остават непроменени.

Първото предизвикателство е преименуването на училищата, което влиза в сила автоматично от 1 август, и за него не се изисква решение на общинския съвет. Всички заведения за предучилищна подготовка ще носят името „детска градина“ вместо досегашните ОДЗ и ЦДГ, а СОУ-та ще се преобразуват в средни училища.Това ще доведе до промяна и на училищния печат, банковите сметки на учебните заведения и трудовите договори на учителите.

По данни на МОН оптимизация ще трябва да има в над 1300 общини. Общините играят съществена роля и в работата на обществените съвети. Според разпоредбите в новия закон глобите за родителите, които не пращат децата си на училище, ще бъдат по-високи.

Промяна ще има и при частните училища и детските градини, които от 2017-2018 г. ще получават държавно финансиране. Те ще трябва да се преригистрират по Търговския закон.