Общинските съветници ще гласуват 424 858 лева за довършване на проекта за реконструкция на втория учебен корпус на СУ „Любен Каравелов” и строеж на многофункционална зала

Община Пловдив ще кандидатства за финансиране по Наредба 4 на Министерството на младежта и спорта за изграждане на физкултурен салон на ОУ „Екзарх Антим I”. Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 5 август. Необходимата сума за новата постройка, която ще бъде разположена в школския двор и реши дългогодишен проблем, е приблизително 1.5 млн. лева. До момента училището, в което се обучават 500 деца, не разполага със салон за часовете по спорт.

Местният парламент ще трябва да гласува и отпускането на допълнителни 424 858 лева за довършване на реконструкцията на СУ „Любен Каравелов”, която се извършва по оперативна програма „Региони в растеж”. Първият етап от проекта е финализиран, но предстои основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на втория учебен корпус на ул. „Лютиче”, както и изграждането на многофункционална зала с басейн и топла връзка. Причината за дофинансирането от страна на общината е цената, която е посочила фирмата изпълнител. Средствата ще бъдат заложени в бюджета за 2021 година. Безвъзмездната помощ по оперативната програма е 2 млн. лева. С увеличението крайната сума за реализация на втория етап от проекта е 2 424 786 лева.