Четири общински училища ще получат нова или обновена спортна инфраструктура по програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища на Министерство на образованието и науката.

Нови открити комбинирани спортни площадки ще бъдат изградени в езиковите гимназии “Иван Вазов“ и “Пловдив”. Те ще бъдат със специализирана спортна настилка и разграфени на спортни полета за хандбал, баскетбол и волейбол. На място ще бъде монтирано и оборудване за съответните спортове.

Дворните пространства в ЕГ “Иван Вазов” и “Пловдив” от години не са в добро състояние и тези проекти ще са първи етап от по-мащабно обновяване и поддръжка на зеленината и спортната инфраструктура в двете езикови гимназии.

С нова спортна инфраструктура ще се сдобие и Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, където се предвижда изграждането на две обособени игрища за волейбол.

Основен ремонт ще бъде извършен на площадката за спорт в двора на Математическа гимназия “Академик Кирил Попов”. На мястото на съществуващата асфалтова площадка предстои да бъде изградена комбинирана такава със специализирана настилка, включваща в себе си игрище за хандбал и футбол на малко поле.

“Много се радвам, че три от най-големите гимназии, както и едно централните училища в града, ще имат качествени спортни площадки. Добрата работа на екипа на Община Пловдив и училищата през лятото ни позволи да спечелим максималния брой проекти и се надявам през следващата година и четирите обекта да са готови и пуснати в експлоатация”, коментира зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Общата стойност на привлечената безвъзмездна финансова помощ по програмата възлиза на 585 302 лв. като от общинския бюджет ще се осигури допълнително съфинансиране от близо 203 000 лв. Предвижда се изпълнението на дейностите по програмата да се реализира през 2023 г.