Местният парламент гласува предоставянето на помещения на училището за безвъзмездно ползване

Общината спасява с кабинети за учебна и производствена практика Националната гимназия за сценични и екранни изкуства. Предоставянето на допълнителни помещения ще бъде гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 3 август.

Директорът Николай Томов се е обърнал към общината с искане за осигуряване на общинска база, тъй като училището изпитвало сериозен недостиг на кабинети. Проблемът се задълбочил по време на КОВИД пандемията и изискването за осигуряване на дистанция от метър и половина при работа.

Предложението на зам.-кмета арх. Невена Балчева е да бъдат предоставени за безвъзмездно управление на гимназията, чийто принципал е Министерството на културата, два етажа на ул. „Филип Македонски“. Изискването е да обособят самостоятелна партида да ток и да поставят водомери.