Четири професионални гимназии ще получат по 3000 лева за специалност от бюджета на отдел “Образование”. Дават 138 000 за хидроизолация на покрива на Английската

Общината ще подкрепи дуалните паралелки, утвърдени от Регионалното управление на образованието за догодина, с 18 000 лева. Предложението за отпускането на допълнителните средства от бюджета на отдел “Образование” е на зам.-кмета Стефан Стоянов и ще се гледа на заседание на местния парламент на 10 май. Паралелките са общо 6.

По 3000 лева ще получат  Професионалната гимназия по електротехника и електроника за “Електрообзавеждане на производството”, Професионалната гимназия по транспорт за “Автотранспортна техника” и Професионалната гимназия по машиностроене” за “Машини и системи с ЦПУ”. Най-голяма е подкрепата за Професионалната гимназия по дървообработване, за която са определени 9000 лева. Там обаче дуалните паралелки са четири. “Мебелно производство” и “Полиграфия” са цели паралелки, докато  “Реставрация на стилни мебели” и “Тапицерство и декорация” са по половин.

Идеята е да се подпомогне формирането на паралелките и да се стимулира обучението по търсените на пазара на труда професии.

Общинският съвет ще гласува и отпускането на допълнителни средства за ремонта на ЕГ “Пловдив”. Става дума за 138 000 лева за покривна хидроизолация на всички сгради на Английската с оглед на успешното реализиране на проекта за енергийна ефективност, който се финансира по договор на Община Пловдив и Националния Доверителен Екофонд.