Девет училища в Пловдив могат да получат финансиране тази година за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Община Пловдив вече е подала проектни предложения по процедура „Модернизация на образователната среда“, по която допустими обекти са общински детски градини и училища, разделени в четири компонента. Проектите са на стойност близо 37 млн. лв., от които близо 33 млн. са от европейски средства, а 4 млн. лв. съфинансиране от общинския бюджет.

По Компонент 1 – учебни заведения с 301 и повече ученици, максималният размер на финансиране е 4,5 млн. лева с ДДС. Пълна проектна готовност има за СУ „Пейо Яворов“, ОУ „Екзарх Антим I“, ОУ „Димитър Талев“ и ОУ „Елин Пелин“. Проектна документация във фаза инженеринг е изготвена за СУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Яне Сандански“.

По Компонент 2 – училища с между 151 и 300 ученици, максималният размер на финансиране е 2,5 млн. лева с ДДС. Пълна проектна готовност има за НУ „Климент Охридски“, а проектна документация във фаза инженеринг е изготвена за ОУ „Тодор Каблешков“.

След одобрение от Министерството на образованието с тези средства училищата ще имат възможност да реализират комплекс от мерки за енергийна ефективност, основен ремонт, реконструкция и преустройство на сградите, както и инвестиции в оборудване и обзавеждане на училищните сгради за създаване на модерна обучителна среда.

Максималната продължителност на изпълнение на инвестициите е 35 месеца, но не по-късно от май 2026 година.

„Добрата училищна среда е важен компонент от образованието. Досега инвестициите по оперативните програми бяха насочени предимно към енергийната ефективност. Сега се дава възможност да се инвестира в цялостната модернизация на сградите и да се повиши като цяло качеството на училищната среда“, коментира заместник-кметът по образование Стефан Стоянов.