Община Пловдив залага 887 643 лева за изграждането и реконструкцията на детски градини и училища по националната програма, финансирана от държавния бюджет чрез МОН. Общият бюджет на одобрените пловдивски проекти, е над 2.8 млн. лева. Съфинансирането от 887 643 лева ще бъде гласувано на предстоящата сесия на местния парламент на 21 декември. Целта е да сеосигурят допълнителни места в детските градини, както и преминаването към едносменен режим на обучение.

Общината подготви и получи одобрение на следните проекти за

Детски градини и ясли:

– Изграждане на нова детска градина за 8 групи в жк “Тракия”, разкриване на 200 нови места, стойност на проекта – 2 999 500,00 лв.;

– Преустройство, пристрояване и надстрояване на ЦДГ “Чучулига” за обособяване на две нови групи и физкултурен салон – стойност на проекта – 562 300,00 лв.;

– Изграждане на пристройка към съществуваща Детска ясла № 19 за две нови групи  – стойност на проекта – 598 700,00 лв.;

– Изграждане на нова детска градина за 4 групи в район „Южен“ или разкриване на 100 нови места – стойност на проекта – 3 000 000,00 лв. Тя ще бъде построена в терен до ОУ „Стоян Михайловски“.

– Преустройство и пристрояване на ОДЗ “Буратино” за нови 3 групи – стойност на проекта – 687 700,00 лв.;

Детската градина на бул. “Александър Стамболийски”,  на която бе направена първа копка през септември, вече е на кота 0. Тя ще е на два етажа с физкултурен салон и басейн. Всички външни зидове ще са топлоизолирани съгласно нормативните изисквания. Пред всички входове има стълби и рампи, осигуряващи достъп на хора с увреждания. Дворът е решен частично с богато озеленяване и дворни плочи. Обособени са четири къта с гумирана настилка с детски катерушки и четири пясъчника. Предвидени са и две чешми. Всяка група ще има собствена занималня, към която е обособен кът за хранене с маси и столове и спалня, ще разполага със самостоятелна съблекалня с индивидуални шкафчета за всяко дете. Предвидена е стая за почивка на учителите. Градината ще функционира като целодневна с капацитет от 200 деца, разпределени в 8 групи.

Общински училища:

– Изграждане на нова сграда на ОУ “Княз Александър I” – стойност на проекта – 4 973 300,00 лв.;

–  Ремонтни работи и реконструкция на източен корпус на СУ “Константин Величков”, район “Южен” – стойност на проекта – 1 995 500,00 лв.