Предвижда се увеличение на дневния оклад на дете

Детските градини и ясли стават безплатни от 1 април, решиха окончателно депутатите с гласуването на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Припомняме, че социалната мярка беше заложена в предизборното споразумение на коалиционните партньори.

В Пловдив това са 12 000 деца, уточни по Радио Пловдив заместник-кметът по образование Стефан Стоянов и поясни, че общината е направила разчети според решението правителството. Това обаче не отменя ангажимента на общината, която дофинансира една трета от издръжката. За детските градини по това перо са предвидени 3,3 млн. лева, а за яслите 1 млн. лева.

„Тази мярка трябва да намали процента на отпадналите и е много важна за родителите на деца в неравностойно положение. Вероятно ще се наложи да вдигнем дневния оклад на дете заради скока на цените на стоките”, заяви Стоянов.

По данни от последното текущо класиране около 700 деца остават извън приема за детски ясли Зам.-кметът поясни, че община Пловдив е набелязала терени за строеж на детски и учебни заведения и подготвя нови проекти, очаквайки средства по Плана за възстановяване. В момента ремонтни и строителни дейности се извършват в 10 обекта.