миналата година по това време училището в Караджово посрещна обучители от Банк Стрит колидж.

36 учители и директори от Пловдив и региона се включиха в програмата “Прогресивни училищни практики” на „Америка за България”

Самостоятелна работа по групи, творчески шум, ангажирани с изработката на четири различни презентации на историческа тематика ученици. Това видяха обучители от Банк Стрийт Колидж на открит урок по информационни технологии в ОУ „Васил Левски” в село Караджово.

36 учители и директори от Пловдив и региона, заедно със своите училищни екипи, работят по програма „Прогресивни образователни практики”. Тя е част от “Академия за лидери в образованието” на Фондация “Америка за България”. Тридневните обучения се водят от експерти от Банк Стрийт Колидж, които влязоха в учебни часове, за да получат обратна връзка за това как българските педагози подобряват работата в класната стая.

„Видяха изградени отношения на доверие между учител и ученици и получихме насоки за това как можем да подобрим още повече методите на работа. Целта е всеки учител да получи обратна връзка от колеги, за да продължи да надгражда”, каза директорът на ОУ „Васил Левски” Красимира Благоева, която е завършила първия випуск по програма „Младите лидери на България” през 2014 година.

Класните стаи за открити уроци отвориха също ОУ “Яне Сандански” и ОУ “Екзарх Антим I”.