Квалификациите да се правят в близост до населеното място и на приемливи цени, предупреждава в писмо до директори просветният министър Красимир Вълчев

Средствата за квалификация в бюджетите на училищата да се харчат единствено за обучения, насочени към усъвършенстване и обогатяване компетентностите на учителите и за кариерното им развитие, а не за съпътстващи дейности като културен или СПА туризъм. Това предупреждение отправя просветният министър Красимир Вълчев чрез Регионалното управление на образованието до училищните директори. Указанията са обученията да се извършват в близост до населеното място, за да не харчат излишни средства за транспорт. Друга препоръка е да се избират бази, които предлагат комплексни услуги по настаняване, храна и учебни зали на приемливи цени, които не ощетяват бюджета.

В писмото си Вълчев напомня, че повишаването на квалификацията се извършва от специализирани звена, университети, научни или обучителни организации, чиито програми са одобрени със заповед на МОН и вписани в Информационния регистър.

Според чл.221 от Закона за предучилищното и училищното образование педагозите са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си. Съгласно КТД, подписан между социалните партньори през юни 2016 година, парите за квалификация са не по-малко от 1 на сто от годишните средства за работна заплата. Обученията следва да се съгласуват със социалните партньори и да се обсъждат на педагогически съвет преди утвърждаването им от директора.

Не е тайна, че много от квалификациите се водят именно в атрактивни СПА курорти или културно-исторически центрове, които в повечето случаи са доста отдалечени от съответните училища. И обучението се превръща повече в забавление, отколкото в повишаване на професионалните умения.