child_health_1

През обучение за оказване на първа помощ ще преминат медицинските сестри в пловдивските детските градини и училищата. Обучението трябва да се проведе в спешните центрове в града, съобразно новите правила за функциониране на здравните кабинети в школата и забавачките. Медицинските специалисти са тези, които оказват помощ на пострадалото дете до пристигането на екипа на Спешна помощ и в същото време уведомяват родителите. Според промяната в наредбата на здравното министерство една сестра се грижи за максимум до 800 деца от една или повече градини или училища. Занапред тя ще трябва да попълва талон за здравното състояние на всяко дете, в който фигурират и данните от профилактичния преглед, направен от личния лекар. Информацията за ръст, тегло, имунизации и други специфики от здравния статус на детето ще се нанасят в таблица, която в края на учебната година се предава на директора на учебното заведение. Той, от своя страна, е длъжен да предостави данните на РЗИ.

През лятото основен ремонт и преоборудване претърпяха само здравните кабинети в “Централен”. В новите разпоредби обаче е записано, че в шкафовете с лекарства трябва да има антисептици и дезинфектанти, аналгетици, антивъзпалителни средства, дори шийна яка и шина. Стерилните игли за еднократна употреба за подкожни, мускулни и венозни манипулации също са задължителни. Здравните кабинети са на подчинение и издръжка на общината, която е длъжна да осигури всички консумативи.

Медсестрите са длъжни да следят за чистотата на помещенията и санитарните възли, коридорите, температурата и състоянието на осветителните тела, както и безопасността на спортните уреди и площадки.

Грижата за здравословното хранене също се прехвърля на специалистите в бяло. Те трябва да следят за менюто, което да е съобразено с възрастовите особености на детето, да проверяват състоянието на продуктите, които се влагат в храните, срока на трайност и да дегустират приготвените ястия преди да бъдат сервирани на малчуганите.

Задача на медсестрите е още организирането и провеждането на занятия и игри по различни теми на здравно възпитание и познание. В училище това е свързано с дейности по превенция на алкохола, тюнопушенето, инфекциозни залобявания. Медицинските специалисти трябва да консултират учители и директори при подготовката на различни форми на отдих, туристически походи и спортни прояви.