Общинският съвет ще гласува 20 000 лева за повишаване на уменията на служителите в здравните кабинети

Всички 159 медицински специалисти в детските градини и училищата от шестте района на града ще преминат обучение през лятната ваканция. На сесията на ОбС на 13 юни, по предложение на зам.-кмета Розалин Петков, ще бъде гласувано отпускането на 20 000 лева за повишаване уменията на служителите в здравните кабинети. Всички те ще бъдат включени в обучение, което ще се води от експерти от Медицински център за рехабилитация и спортна медицина. Здравните специалисти ще посещават курс от лекции и практически упражнения за оказване на първа долекарска помощ при наранявания, кръвотечение, топлинен и слънчев удар, изкълчвания и навяхвания, при попадане на чужди тела в окото.

Целта на квалификацията е да бъде подобрено медицинското обслужване на децата и учениците.