НБ „Иван Вазов“  – домакин на националната работна среща, представя проектодокумент за регламентиране на статута им

Бъдещето на училищните библиотеки ще обсъждат на национална работна среща училищни библиотекари от страната на 31 октомври и 1 ноември. Домакин на събитието, в което ще вземат участие библиотекари, методисти от регионалните библиотеки у нас, Фондация „Детски книги“ и експерти от Регионално управление на образованието в Пловдив, е Народна библиотека „Иван Вазов“. На форума ще се дискутират възможностите за преодоляване на тежкото състояние, в което се намират училищните библиотеки.

В първия ден на програмата е включено представянето на Дигиталната библиотека на НБ „Иван Вазов“, библиотечната дейност и перспективи за развитие на три училищни библиотеки и пакет проектодокументи за изграждане на нормативна база за регламентиране на статута, финансирането, мисията, функциите и задачите на библиотеките и библиотекарите в училище, изработен от експертите на отдел „Методичен“ на Пловдивската народна библиотека.

Във втората сесия на форума ще гостува Вал Стоева от Фондация „Детски книги“, която ще представи проучване за състоянието и нагласите на обществото към училищните библиотеки, проведено в Ирландия. Гергана Георгиева от издателство „Жанет45“ ще презентира инициативата „Срещи в библиотеката“, провеждани във Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“.

Работната среща ще приключи с обобщение на дискусиите и извеждане на предложения как могат да се преодолеят препятствията от обективен и субективен характер, за да изпълняват библиотеките важната си роля за развитието на децата и младежите в училище.