Проф. Сашо Пенов обсъди с началниците на регионалните управления на образоанието предстоящия старт на учебната година

Образователните институции да не се използват за предизборни изяви. Политическите влияния не бива да въздействат върху системата. Това напомни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов на началниците на регионални управления, с които обсъдиха днес предстоящия старт на учебната година.

Съгласно законите за държавния служител и за предучилищното и училищното образование системата е деполитизирана. И не бива да бъде обект на политически изяви, допълни проф. Пенов.

Министърът поиска от началниците на РУО-та информация за цялостната материална база в училищата. Целта е да можем да преценяваме физическата среда, необходима за обучението на децата, мотивира се проф. Пенов.

Като една от най-важните предстоящи дейности министърът определи задействането на Механизма за обхват, който изисква съвместна работа на институциите по включване и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. На ниво изпълнителна власт вече са проведени разговори с Министерство на труда и социалната политика и МВР. 56 645 са отпадналите от училище по данни към март 2022 г. От тях в чужбина са заминали 42 118 ученици.

От МОН обявиха засилване контрола на присъствието в училище и вписването на отсъствията. Директорите ще бъдат проверявани за нанасянето на отсъствията от страна на учителите. В училищата със слаби резултати от ДЗИ и НВО проверките на РУО за това как протича образователният процес, ще трябва да се обвържат с присъствието на учениците в учебните часове. Расте рискът от отпадане при учениците, склонни към неоправдани отсъствия, алармират експерти на МОН. От всички отпаднали 13,4% са напуснали училище заради отсъствия по неуважителни причини.