Фатме Арслан се класира на второ място по брой гласове от финалната петица на националния конкурс, организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

„Вие сте тези, които се борят децата на България да имат бъдеще“, обърна се към наградените акад. Николай Денков на церемония в МОН

Образователният медиатор към ПГ по транспорт и строителни технологии “Гоце Делчев” Фатме Бехчед Арслан бе отличена днес от просветния министър акад. Николай Денков на тържествена церемония в МОН. Тя се класира на второ място по брой гласове, след като попадна във финалната петица за голямата награда „Образователен медиатор на годината“. Националният конкурс е организиран от Център за междуетнически диалгот и толерантност. От 15 номинирани измежду 1000 образователни медиатори в страната, до финала стигнаха петима – Георги Самиров, Николай Огнянов, Тихомир Георгиев, Мира Стефанова и Фатме  Арслан. За номер 1 бе обявен Николай Огнянов.

Фатме благодари на „Амалипе“ и на директора на гимназията под тепетата Бойка Борисова, с която заедно успели да върнат и задържат в клас десетки ученици. Нейният приз е за добротворчество и застъпничество.

Категорична е, че всяко дете има право да изживее детството си, както и ученическите си години със своите връстници на училищната скамейка. Фатме работи като образователен медиатор от 2020 г. Въпреки краткия стаж тя успява да изгради мост между общността и институциите. Организира редица благотворителни кампании в Арман махала, събира дрехи и храни за нуждаещи се семейства, като често влага и лични средства. Фатме работи с над 400 ученици от гимназията, особено със системно отсъстващите. Обхожда системно махалата  и успява да върне в клас застрашени от отпадане. Освен да бъдат редовни в училище, Фатме ги мотивира да се включват в извънкласни дейности. Амбицирана е да създаде родителски клуб към гимназията, за да привлече семействата да се събират и дискутират по различни образователни теми.

Критериите, по които бяха оценявани медиаторите, са активна работа с деца от детските градини и ученици от 1 до12 клас, значителни резултати в диалога между родители и училище чрез теренна работа, иницииране на кампании и събития, свързани с ромската общност. Отличените са въвеждали иновативни практики, припознати са от родителите, организирали са консултации и са мотивирали децата да се върнат в класните стаи. И петимата финалисти са участвали активно в ОРЕС – чрез раздаване на работни листи за деца без устройства,  съдействали са на тези, които изпитват затруднения с използването на платформите за обучение по време на онлайн обучението.

Специални награди получиха и образователните медиатори – координатори по области. Сред тях бе и Бойчо Кочев от ОУ “Васил Левски” в село Караджово, който бе награден от вицепремиера и министър на околната среда и водите Борисвал Сандов. Кочев работи и като учител.

„Когато дойдох в МОН преди 7 години, смятах, че ще се занимавам с наука. Само след няколко седмици обаче разбах, че трябва да имам грижа за всички деца в училище, някои от които не могат да завършат успешно. Тогава за първи път чух за образователните медиатори. Вие сте хората, без които не можем да изпълним задачите, когато говорим за Механизма за обхват. Вие сте тези, които се борите децата на България да имат бъдеще. Вратата ни е отворена за Вашите проблеми“, обърна се към наградените министърът на образованието акад. Николай Денков.

Председателят на „Амалипе“ Деян Колев благодари за възможността МОН да бъде домакин на церемонията и пожела през новата 2022 година да бъдат възстановени разрушените мостове помежду ни. Той заяви, че благодарение на политиката на министерството всички деца от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ са получили устройства. 700 от назначените 1000 медиатори у нас обаче са назначени по проект „Подкрепа за успех“, който приключва през юни. Предложението на Колев е след тази дата заплатите им да се поемат от държавния бюджет до старта на новата програма.

„Образователната интеграция, интеркултурното образование, десегрегацията трябва да са един от приоритетите на МОН. Нещо което не чух да е заложено в коалиционното споразумение. Новата схема за финансиране на училищното образование предвижда средствата да се отпускат на база качество, но да не забравяме и добавената стойност, т.е. какъв напредък отчита даден ученик. Училищата трябва да бъдат разделени на категории преди да бъдат оценявани“, посъветва Деян Колев.