Не учителят трябва да събира децата сутрин, а човек от общността, който познава проблемите и говори езика, смятат експертите от район „Източен”

Правят социологическо проучване на образователните и социални нужди в Столипиново, десетки деца без акт за раждане

20347872_796662730510406_929462912_o

Образователният медиатор да влезе в Националната класификация на професиите и длъжностите. За това настояват експертите от район „Източен”, които са разработили длъжностна характеристика и обосновка за въвеждане на длъжността. На национално ниво има съставена работна група, а пловдивските специалисти са включени в консултациите.

„Не учителят трябва да събира децата сутрин за детска градина и училище, а образователният медиатор. Той познава проблемите на квартала и говори езика. Не става дума да е в помощ на учителя, а да приобщава родителите, да решава проблеми и казуси, възникнали в комуникацията семейство-училище”, аргументира предложението шефът на образованието в „Източен” Стефка Симеонова. И дава като успешен пример образователният медиатор Зинаида Карагьозова, която работи по българо-швейцарския проект „Всички заедно: за по-добро образование и здраве”. Той се реализира от Община Пловдив и има за цел образователната и здравна интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на Столипиново и в Куклен.

„Нашият медиатор е изключително мотивиран и работи с плам. Доверието на родителите вече е спечелено. Зинаида е със средно образование, говори чудесен български и живее в общността”, уточни Севджан Моллабекир – ръководител на проекта.

Според нея работодател на образователния медиатор трябва да е директорът на детската градина или училището. В по-малките населени места това може да бъде и общината, тъй като един човек ще работи и в двете учебни заведения. Другият вариант за финансиране на длъжността са национални програми, по които училищата да кандидатстват.

20170627_101701

Образователен център със спортна зала в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“, Здравен център с пет медицински кабинета към ДКЦ „Изток“ със съвременна апаратура за диагностика, 2 детски площадки и видеонаблюдение в  ДГ „Лилия“ ще бъдат изградени по българо-швейцарския проект. В момента текат процедури за избор на фирми изпълнителки.

В здравните кабинети ще работят специалисти по обща медицина, педиатрия, акушерство и гинекология, които ще обслужват и здравно неосигурените. В училищата ще действа клуб „Активен родител”, за да бъде въвлечено цялото семейство и то да подкрепя детето в усилията му да напредва.

„Идеята ни е сегашните випуски на 5 и 6-годишните в подготвителна група на ДГ „Лилия” да станат различни деца, които да влязат в първи клас говорещи български. Постъпвайки в училище те да бъдат подкрепени от родителите си и да продължат със същия силен темп да се развиват”, казва координаторът на проекта Зоя Петрушева.

В образователния център ще се провеждат разнообразни извънкласни дейности, чрез които да се намали броят на отпадащите ученици. Общинската фондация „Пловдив 2019“, която е партньор по проекта, се включва активно в работата с ромските деца, която ще се провежда в сградата на центъра.

В момента се провежда мащабно картографиране на етническите общности в Столипиново. Целта е да се установят образователните и здравните нужди на жителите от квартала. Работата на 8-членния екип се ръководи от антрополози с изследователски опит в махалата, които ще анализират и обобщят събраната информация до края на септември. Анкетьорите се натъкнали на десетки деца без акт за раждане. Някои родители не са си направили труда да отидат да си получат документа, други родили вкъщи.