И тази година в ЧОУ „Бъдеще“ и в ЧЕГ 20 на сто от местата в I, V и VIII клас са за безплатен прием

За първи път наесен ще има и подготвителна група за деца от 5 до 7 години

За втора поредна година в Частно основно училище „Бъдеще“ и Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ 20% от местата са за безплатен прием с частично държавно финансиране, а кампанията вече е в разгара си, обяви директорът Светла Тошкова. Това означава, че по двама ученици в I, V и VIII клас – момче и момиче, ще се обучават без такси. Подборът ще бъде извършен по документи чрез точкова система на базата на конкретни критерии. Максималните 6 точки носят постижения в спорта, науката или изкуствата, като кандидатът трябва да приложи награди от регионални, национални или международни състезания. Останалите критерии, които са подробно описани в сайта на образователния комплекс, са свързани с обучителни затруднения, друго дете от семейството, завършило училището, ученик без един или двама родители. Кандидатстването се извършва чрез подаване на заявление от родител или настойник.

През учебната 2023/2024 г. ЧОУ „Бъдеще“ разкрива и подготвителна група за деца от 5 до 7 години. Заниманията ще са целодневни с възможност за почивка. Децата ще могат да се включват и в свободно избираеми дейности – рисуване, спорт в модерната училищна база, ментална аритметика. Приемът на документи за подготвителна група и за първи клас е в разгара си, дори вече има и записани.

„При нас един и същи учител води редовните занятия сутрин и следобедната подготовка, което доста родители отчитат като сериозно предимство за децата от начален етап“, уточнява Светла Тошкова.

Таксата за I – IV клас е 2755 евро, а учениците от V до XII клас заплащат годишно 2955 евро.  От следващата учебна година занималнята за прогимназиален етап ще е платена. Графикът ще се съставя за всеки следващ месец, като ще бъдат застъпени всички учебни предмети с акцент върху български език и математика.

„Учениците могат да ползват и допълнителни услуги за подготовка за НВО и ДЗИ. Разполагаме с две закрити спортни зали, с две модерни футболни игрища, снабдени със специална настилка и LED осветление. Това е още една възможност за спорт и игри на открито“, изброява предимствата на образователния комплекс Светла Тошкова.

От 2018 г. Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ е официален изпитен център към Кеймбридж, където се провеждат тестовете KET, PET, FCE, CAE. КET отговаря на ниво A2 от Общоевропейската езикова рамка – интернационално призната база за езикови умения. PET съответства на ниво B1 и е доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET има три модула: четене и писане, слушане, говорене. FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английски над средното ниво. FCE съответства на ниво B2. CAE съответства С1 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. Сертификатите на Кеймбридж за безсрочни.

Образователната институция предлага възможност за подготовка за полагане на изпитите на ученици, което не учат в „Стоян Сариев“. Обучението се провежда в групи от 6 до 8 човека.

dav