Университетът по архитектура, строителство и геодезия и средните училища по архитектура, строителство и геодезия от София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Перник, Ямбол, Сливен и Хасково поставят началото на учредяване на образователно сдружение.

В работната среща между ректорското ръководство, директори и заместник-директори на средни професионални училища в страната са се включили председателят на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж. Марин Гергов и представители на МОН. Целта на бъдещия образователен клъстер е да бъде в помощ на обучението в средни и висши кадри за отрасъл „Строителство“. Предвижда се университетските преподаватели да вземат участие в изготвянето на специализираната учебна документация на професионалните гимназии, включително на учебни програми по определени технически дисциплини. Предстои планиране на дейности за повишаване квалификацията на учителите по специалните дисциплини

Преподавателите от УАСГ периодично да изнасят лекции пред учениците, свързани с новите технологии в различни сектори на строителството, както и със знакови строителни обекти, реализирани у нас и в чужбина. В рамките на клъстера ще се обсъждат и задания за дипломните работи на завършващите ученици, ще се разпространяват резултатите от вече защитените. В рамките на новосъздаденото сдружение ще се осигури и онлайн достъп до библиотечния фонд на университета.