Едно дете расте с ожулените колене и в конфронтацията с другия, казва психологът Катя Стоилова по повод домашното обучение в новия закон

домашно-образование

Категорично против домашното обучение. Това е човешката и професионалната ми гледна точка като психолог. В момент, в който се опитваме да интегрираме децата, на които им е трудно да бъдат сред останалите, съзнателно да отделяме други, е нелепо. Това коментира за „Уча в Пловдив” психологът и директор на Ресурсния център в Пловдив Катя Стоилова.

Психологът Катя Стоилова е категорично против домашното образование.
Психологът Катя Стоилова е категорично против домашното образование.

Децата да могат да получават образование в самостоятелна форма на обучение и по желание на своите родители. Това решиха народните представители от парламентарната комисия по образование и наука, които продължиха на второ четене с приемането на текстовете от новия Закон за предучилищното и училищното образование. Така на домашно обучение ще имат право не само деца в задължителна училищна възраст, които не могат да се обучават в дневна форма по здравословни причини или ученици с изявени дарби, както беше досега, но и децата в задължителна училищна възраст по тяхно желание или по искане на родителя. Предложението предизвика бурни дебати. Според част от членовете на парламентарната образователна комисия това ще застраши редица малки училища и може да доведе до заобикаляне на задължителното образование до 16 години. Други изразиха опасения, че от текстовете могат да се възползват различни секти.

„ Непонятно за мен е в 21 век родител да има илюзиите, че може да защити детето си от света по този начин. Той не го защитава, той го прави затворник. Прави го много повече изложено на опасности. Едно дете расте с ожулените колене,  в конфронтация с другия, какъвто и да е той, защото така се учи да се защитава, да оцелява, да изгражда характер. Докато мама е над нас, мама ни казва това е по математика, това е по български, това е добро, а онова лошо – ти ставаш зависим от нея. Това те прави социален инвалид.  За мен това е страх на родителя да срещне детето си със света. Може би защото избива собствени комплекси, травми от своето детство,. Но това не спасява неговото дете, а напротив – създава му травмата да бъдеш сам. Все пак човекът е социално животно”, категорична е Катя Стоилова.

Самостоятелната форма ще се организира след решение на експертна комисия, създадена Регионалните инспекторати по образование. Тя включва самостоятелна подготовка по учебния план и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети. Обучението може да става до 14-годишна възраст – по желание на родителя, а от 14 до 18-годишна възраст – по желание на ученика и със съгласието на неговите родители. Експертната комисия ще прецени дали родителите имат необходимото образование, за да обучават децата. В случай, че се удостовери риск, няма да бъде дадено разрешение.

След дълги обсъждания, комисията одобри текст, според който ученик, който се обучава в самостоятелна форма и не постигне нужните знания и умения за съответния клас, трябва да продължи образованието си в друга форма. Контролът от страна на инспектората ще става не в края на учебната година, а в края на всеки учебен срок. В комисията ще има и представители на Агенцията за социално подпомагане.