185 000 лева от бюджета на общината ще бъдат разпределени за ремонт и изграждане на нови места за игра

Почти 185 хиляди лева от бюджета на Община Пловдив ще бъдат разпределени тази година за проектиране и изграждане на нови детски площадки или за ремонт и сертифициране на съществуващите в общинските детски градини. С тези средства, както и с регламентираното финансово участие на детските градини, през настоящата година ще бъдат финансирани строително-монтажните работи за обновяване на общо 50 площадки в 25 заведения. С тях ще бъдат изградени 9 нови кътове за игра и ще бъдат обновени 41 съществуващи.

Програмата за ремонт и изграждане на площадки в детските градини е част от Общинската образователна програма 2017-2019. Право да кандидатстват по нея имат общинските детски градини, отговарящи на критериите. Максималната сума за финансиране от страна на Община Пловдив е в размер на 70 %, но не повече от 4 200 лв. за една площадка. Броят на финансираните кътове за игра в една детска градина, както и общият брой на всички одобрени за финансиране общински детски градини, зависи от това колко ще са кандидатите.

По програмата не могат да кандидатстват за финансиране общински детски градини, които са включени в проект „Пловдив през 2014 -2020 г. – интелигентен, устойчив, желан европейски град” по оперативна програма „Региони в растеж” 2014  и тези, които са в процес на ново строителство.