Министерството на образованието и науката ще създаде нов тип професионална квалификация – специалист по ранно детско развити в детските ясли. Това каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Преди два месеца беше създадена междуведомствена група с представители на здравното, социалното и образователното министерство с фокус върху работещите в яслите специалисти.

Министър Цоков беше категоричен, че детските ясли няма да бъдат ликвидирани като институция, а ще се развиват в посока на това да осигуряват допълнителна помощ за развитието на децата от 0 до 3-годишна възраст. Идеята е да се прехвърлят от Министерството на здравеопазването към МОН. Работи се изготвяне на промени в законодателството, за да може детските ясли да бъдат институцията, която дава цялостна подкрепа за развитието на децата в най-ранна възраст.

Ще се увеличи и броят на медицински сестри в яслите, както и на специалистите, завършили педагогика. Според Цоков със създаването на новата професия медицинските сестри ще получат важна подкрепа в лицето на помагащите им специалисти.

С университетите се обсъжда създаването на такава специалност, която да даде добавена стойност на работата в детските ясли. Работим по това тя да влезе като професия в списъка с професиите.

“Особено тези деца, които са родени в пандемията и са престоявали вкъщи – имат сериозни потребности, свързани с емоционалната им интелигентност и развитие”, подчерта Галин Цоков.

Следващата седмица в МОН ще има работна среща по темата. Министерството вече подготвя промяната, която трябва да бъде разписана от премиера Николай Денков в рамките на този месец.