Досега това не беше изрично регламентирано, вече става задължение на губернаторите с промените в Механизма, каза зам.-министърът на образованието Деница Сачева

Областните управители стават координатори на институциите, ангажирани с обхвата и задържането на децата в градините и училищата. Детските и учебни заведения в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини. В тях могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно, предвиждат промени в работата по Механизма, предложени за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката.

„Ако до момента бяхме насочили усилия основно към децата, които липсваха от образователната система, в момента се фокусираме върху превенцията. 40 000 български деца бяха върнати в училище, някои от тях за първи път влязоха в клас. Сега обаче трябва да ги задържим. Не навсякъде има добра стиковка между училищата, социалните и здравните работници, общинските служители, но в много населени места се получиха добри екипи. Една от промените, които предлагаме в постановлението, е областните управители да поемат тази водеща роля и да координират работата на всички институции по места. Досега това не беше изрично регламентирано. Имаше просто писмо от МС, с което губернаторите бяха призовани да правят това. В бъдеще ще бъде тяхно задължение”, коментира пред „Уча в Пловдив” зам.-министърът на образованието Деница Сачева.

Дейността на екипите ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес. Екипите ще бъдат подпомагани и занапред от представители на общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи.

„За да се получи добър екип, трябва да заложим обучение. 70 екипа вече бяха обучени, но до 1100 има още доста. Всички системи трябва да се развиват с еднакъв темп. Докато даваме послание, че имаме двойно увеличение на възнагражденията на учителите, а същевременно много социални работници работят на минималната работна заплата, освен това броят им е недостатъчен, със сигурност ще продължаваме да имаме проблеми. Апелираме да се обърне внимание и на статута на социалните работници, на тяхното заплащане и квалификация, за да се получи по-добра екипна работа. Това, което със сигурност ще продължим да правим, е да насърчаваме образователните институции да работят заедно със социалните услуги. Защото в България се финансират 1100 социални услуги и голяма част от тях би трябвало да се занимават с превенция на отпадането. Това са стъпки, свързани с обучение, така че да не бъдат единствено учителите натоварени. Превенцията на отпадането от образователната система е както педагогическа, така и социална работа”, категорична е Сачева.