Интересът към професионалните гимназии е по-голям от миналата година, коментира началникът на РУО Иванка Киркова

maruti

Няма да закриваме паралелки на I класиране в областта, обяви днес началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. Такава възможност дава Наредба 10 от новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ще бъде даден шанс на училищата, които не са събрали минималния брой ученици, да попълнят вакантните места на втори тур и едва на третия етап ще се пристъпи към съкращаване на паралелки.

Според Киркова интересът към професионалните гимназии тази година е по-голям в сравнение с миналата. Причина за това били по-тесните контакти, които директорите установили с бизнеса, посещенията във водещи фирми, организирани от клъстер “Тракия икономическа зона”, кариерното ориентиране.

4411 ученици са участвали в I етап за прием в гимназиите след 7. клас.  227 са некласираните ученици, като основната причина да не попаднат в никоя от паралелките е несъответствие между желанията и баловете на съответните профили. Те участват автоматично във втори тур. Ако и тогава баловете им не стигат, трябва да пренаредят желанията си за третото класиране, уточни председетелят на комисията за прием Рангел Райчев. В другата крайност са ученици, писали по 30 и повече желания, за да се застраховат, че все някъде ще ги приемат.

Имало кандидати, които се опитали да измамят системата и подали документи онлайн, въпреки че имат двойка по някой от предметите в училище. Системата обаче автоматично засякла несъответствието и ги изхвърлила. Очакванията са, че на трето класиране още 400-500 ученици ще подадат документи.

Записването на приетите на първия етап е до 30 юни.