Допълнителните плащания за квалификационните степени да се удвоят, настояват от образователния синдикат на „Подкрепа”

Носителите на националната награда на МОН за високи професионални постижения „Неофит Рилски”, дългогодишни базови педагози и получили званието „Учител на годината” на съответното РУО да получават автоматично пета професионално-квалфикационна степен. Това е предложението на синдикат „Образование” на „Подкрепа”, което бе дебатирано на среща с директори на департаменти за квалификация на учители от София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Варна.

„Целта на дискусията бе уеднаквяване и прецизиране на процедурите във връзка с придобиване на ПКС и квалификациите, провеждани от департаментите. Основния дебат се състоя по повод на видовете документи, които издават департаментите, и сроковете за тяхното изпълнение”, коментира регионалният лидер на образователния синдикат Цило Нейчев.

Представителите на Синдиката на българските учители обаче се обявили срещу исканите от него промени за пета ПКС.

До пълен консенсус се стигнало по предложението на Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Сесията за изпитите на пета и четвърта ПКС, както и защитата на писмените разработки за втора и първа ПКС, ще се осъществява от 15 септември до 15 ноември всяка година. Тези четири степени се присъждат веднъж годишно. За да бъдат поставени всички кандидати при еднакви условия, плащането ще започва не по късно от 1 януари следващата календарна година.

Департаментите са приели предложението учители, придобили V ПКС в периода 15 септември – 15 ноември, да могат да подадат документи за IV ПКС веднага на следващата година (юни – юли), а към момента на присъждане ще са навършили пълна година стаж.  До 14 септември пък комисиите в департаментите са длъжни да се произнесат дали признават V ПКС по право или кандидатът ще полага изпит.

Синдикат „Образование“ настоява за удвояване на допълнителните плащания за всички ПКС, за да се мотивират педагогическите специалисти за този вид квалификация. Към момента за V ПКС се полагат не по-малко от 25 лева, 30 – за IV и 35 – за III. Минимум 65 лева се дават за II, най-много са за I – 85. Според новия образователен закон на преподаватели, които нямат минимум V ПКС, се отнема званието „старши учител”. Синдикатът ще настоява в Колективния трудов договор да има фиксирани средства за придобиване на ПКС, по подобие на сумите за квалификация.