С въвеждането на нов предмет в училище децата ще се учат да живеят здравословно. Това е заложено в Плана за възстановяване на страната.

По-малките ще бъдат обучавани как да мият ръцете си и да спазват хигиена, а по-големите ще се запознават с вредите от алкохола и цигарите. В Плана за възстановяване на държавата е записано, че „едва в 11-12 клас българските младежи ще се учат на партньорство и родителство”.

В мотивите за въвеждането на предмета се посочва, че през последните 10 години у нас се наблюдават тревожни тенденции при подрастващите – рисково сексуално поведение, злоупотреба с психоактивни вещества и опиати. Идеята е от малки учениците да се научат да водят здравословен и екологичен начин на живот.

Предвидено е предметът да се изучава от 1-ви до 12-ти клас.

Заложено е  децата от начален етап да наблягат на създаване на хигиенни и хранителни навици, а по-големите, от 11 и 12 клас – на сексуалната култура и рисковете от цигарите и алкохола.

По реформата ще работят съвместно от здравното и от образователното министерство, като промените ще влязат в Закона за предучилищното и училищно образование.