Проектът за изменение на Наредба 4 е публикуван за обществено обсъждане

Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които наесен ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 г. по новия учебен план ще учат и учениците, които тогава ще са петокласници, предвижда изменение на Наредба 4 за учебния план. Проектът е публикуван за обществено обсъждане преди гласуването му в Министерския съвет.

Броят на часовете по математика от първи до четвърти клас остава без промяна и се увеличава в пети и шести клас с 0,5 часа седмично. Така общият брой на задължителните часове се променя от 136 на 153 за всеки от класовете. В седми клас той е без промяна – 144 часа за годината.

Увеличението е необходимо, защото това време е ключово за задържане и развиване на интереса към математиката – пише министър Вълчев в мотивите си и допълва, че това е времето, в което учениците поставят основата за формирането на математическа компетентност и развиват способности да прилагат математически разсъждения за решаване на проблеми от други предметни области и от ежедневието. По-голям брой часове не означават увеличаване на учебното съдържание, а осигуряване на възможност за упражнения, подчерта той.

Един от мотивите за промяната са и ниските резултати по математика от националното външно оценяване по предмета години наред. Средният резултат на седмокласниците тази година е приблизително равен на 1/3 от максималния брой точки на теста.

Другият предмет, който се оказва предизвикателство, е географията и тук също се предвижда увеличение на часовете. То ще е в шести клас и отново ще е с 0,5 часа на седмица. Така за година задължителните часове ще са 68 при сегашни 51.

В първи и втори клас се връща старото име на предмета „Родинознание“, който бе прекръстен на „Околен свят“. От тази есен първокласниците отново ще учат “Родинознание”. Министърът поясни, че идеята е да се постави по-силен акцент върху възпитанието в родолюбие и добави, че предметът и в момента в съдържателно отношение е обвързан с родината и знанията за нея – исторически, географски, в обществен и в личен план.

Да се надгради компютърното моделиране, изучавано в III и в IV клас, като се свърже с обучението по информационни технологии в нов предмет – “Дигитални технологии и креативност”, който да се изучава с 1,5 часа на седмица – е друга промяна чрез проекта за изменение на наредбата. В трети и четвърти клас учениците ще учат “Компютърно моделиране” в общо 66 часа за двете години, както е и сега, а от пети до седми клас предметът ще се казва “Дигитални технологии и креативност (сега е “Информационни технологии”) и часовете по него ще се увеличат и в трите прогимназиални години. В пети и шести клас те ще са общо съответно 51 при сегашни 34, а в седми – 54 при 36 сега.

Задължителните часове по чужди езици се намаляват в пети и шести клас. Годишният им брой ще е по 102 при сегашни 119. В останалите класове няма промяна.

В проекта за нов учебен план се регламентират 5 допълнителни дни за малките ученици в I-III клас за посещения на културни институции, за екскурзии с учебна цел, зелени училища, творчески прояви. Те може да са разположени между учебните дни или след приключване на учебните занятия, става ясно от мотивите.

Промени има и в учебните планове за училищата по култура, професионалните гимназии и тези по изкуства и спорт.

В професионалните гимназии и паралелки общият брой задължителни учебни часове може да се намали за сметка на часовете по музика и изобразително изкуство, като се увеличи общият брой на избираемите за професионална подготовка при запазване на общия брой учебни часове.

В професионалните гимназии и паралелки, в училищата по изкуствата и в спортните училища часовете за обща професионална подготовка може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете за отраслова или специфична професионална подготовка при запазване на общия брой учебни часове за всеки клас.

Новите учебни планове започват да се прилагат от учебната 2020-2021 г. за учениците, които тогава постъпват в I и в VIII клас и от учебната 2021-2022 г. – за учениците, които постъпват в V клас.

Останалите ученици ще учат по старите учебни планове, по които са започнали обучението си. В училищните учебните планове за II клас вместо общообразователния учебен предмет „Околен свят“, ще бъде включен предметът „Родинознание“.