Целта е да се даде възможност за групова работа и да се обособят пространства за учене и отдих

Създаване на повече пространства за учене и кътове, в които децата да могат да общуват свободно. Това предвиждат промени в държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

В стандарта ще бъде засегнато оборудването на класните стаи, както и трансформацията на кабинетите в мултифункционални пространства. Ще бъде посочено, например, как четири класни стаи могат да бъдат преструктурирани на две или между тях да има споделено пространство посредством прозрачни врати.

Целта е класните стаи да бъдат по-отворени, което пък да направи учебния процес по-гъвкав и да се даде възможност на учениците за групова работа. Със стандарта ще бъде насърчено и създаването на зони за отдих и ще бъдат давани напътствия как да се случи това. Не се предвижда промяна в изискванията за квадратурата на учебните помещения.

В дворното пространство пък ще се стимулира игровият процес, като се правят повече кътове за сядане и общуване или такива за изнесени класни стаи.

“Този стандарт ще бъде по-малко инструктиращ, ще дава насоки за модернизация на образователната среда, така че тя да бъде по-благоприятна и по-мотивираща, да спомага и иновативните форми за учене”, обясни Вълчев. Стандартът може да се прилага както от училища, които тепърва ще се изграждат, така и от такива, които се ремонтират, но няма да бъде задължителен. Все още промените се обсъждат със Съюза на архитектите”, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Много пловдивски училища от години вече работят в преобразени класни стаи, където учениците имат възможност за проектно базирано обучение и групова работа. В кабинетите и фоайетата са обособени зони за четене.