Притеснява ме, че в един урок е заключен голям период от време, това ще затрудни децата, коментира проектите за учебници преподавателят Даниела Генчева

4750_image_23153340_m

Кой от одобрените от МОН 6 проекта на учебници по история за 5 клас е пригоден за класната стая. Това трябваше да решат в срок до вчера преподаватели по предмета от прогимназиалния курс.  Те трябваше да разгледат подробно всеки от вариантите на „Анубис“, „Булвест 2000“, „Даниела Убенова – Даниела Биланска“, „Просвета Плюс“; „Просвета – София“ и  „Св. Георги Победоносец“ и да дадат аргументирано становище. Няма ограничение колко учебника ще посочат като подходящи, висока оценка може да бъде поставена на всички предложения.

Регионалното управление по образованието подава обобщените за областта данни в МОН в срок до 26 август. Проектите, събрали 50 плюс 1 гласа, остават за втория етап. Едва след като просветното министерство се произнесе, учителите повторно ще дават становище по кой вариант избират да работят. Срокът за същинския избор е от 29 до 31 август. Разговаряме с Даниела Генчева – преподавател по история ОУ „Алеко Константинов“.

-Г-жо Генчева, изчетохте ли подробно проектите и какви са впечатленията ви? Как са се справили авторите и ще бъдат ли часовете по история привлекателни за децата в 5 клас?

-Изчела съм много внимателно всички 6 проекта още в края на миналия месец и началото на този. Повечето от вариантите не са по-малко сложни и облекчени откъм съдържание от тези, по които сме работили до този момент. И това много ме смути. Според мен предложените проекти са трудни, с изключение на едно издателство, което аз си избрах. В него целият понятиен апарат е сведен до минимум.

-Посочете конкретни примери.

-Материалът, включен в новата учебна програма, съдържа доста голям период, назад във времето. От една страна звучи като приказка – четивно е, бързо се възприема от деца, позволява да се правят възстановки, има връзка с учебното съдържание по литература – старогръцките митове и легенди. Това, че материалът е свален от 7 в 5 клас е добре. Има няколко раздела, които касаят Праисторическата епоха, след това отиваме в историята на Древния Изток, Древна Елада и Древен Рим. На фона на тези четири раздела паралелно върви хронологично това, което засяга Балканите, Средиземноморския регион, в това число и нашите земи.  Според мен в историята хронологията трябва да се спазва и в случая е направено. Има обаче само няколко урока за траките, което за мен е изключително малко. Нашата цивилизация не е подобаващо оценявана нито назад във времето, нито в сегашната историческа наука. Постоянно излизат нови изследвания, които ще променят тезите откъде тръгваме. По новата учебна програма обаче учителят има аванс от 4-5 часа, които може да използва по свое усмотрение. В 5 клас децата имат ярко изразени представи за митологично, героично и това дава възможност да се направи паралел с историята на Пловдив. Програмата позволява уроци извън класната стая, уроци в музея, което е моя стара мечта. Най-важното е децата да видят, да пипнат, да усетят. Сега също го правя, но в бъдеще ще стане практика.

-Как смятате, ще успеят ли децата са осмислят предложеното ново учебно съдържание?

-Всичко е в ръцете на учителя. Ако той подходи формално към урока и стриктно се придържа към програмата, няма как да докосне децата. Ако има творчески намерения, той ще се опита да изгради у своите ученици умения да се социализират в средата, в общността, да формират чувство на принадлежност към земята, страната, рода, от който произлизат. Да осъзнаят какво е значението на тази култура, която носим.

-Ще се наложи ли пак да преразказвате учебника и да го тълкувате?

-Към всички учебници има нагледни помагала. Този път има приложени повече дидактически средства, като игри и задачи, които досега учителят е разработвал, а вече е в учебника. Притеснява ме обаче фактът, че в една урочна единица е заключен голям период от време. Това ще затрудни децата да си представят кое как се е случило, защото съвременните ученици имат много по-конкретно мислене. Може би, когато ги проиграем поне веднъж, тогава ще се разбере кое работи и кое не.