15 на сто са слабите оценки по български език, почти двойно повече са двойките по математика от националното външно оценяване

90 деца имат шестици и по двата предмета

Учениците от ОУ "Княз Александър" бяха уверени и преговаряха до последно биографии на автори.
Учениците от ОУ “Княз Александър” бяха уверени и преговаряха до последно биографии на автори.

Нито една пълна шестица не е поставена на 7-класниците по български и математика от националното външно оценяване, обявиха от Регионалния инспекторат по образованието. Успехът по двата предмета е приблизително същият като миналата година. Средният резултат по български език за областта е 4.003, а по математика – 3.399.

От явилите се общо 5100 ученици по български език, 796 или 15.61% са изкарали двойки. Същият е процентът на тройките, които са повече в сравнение с предишната година – 793. 1491 или 29.24 на сто от децата имат четворки, а петици – 33.24 или 1695. Отлични оценки имат 325 ученици или 6.37%. Шестиците са повече от миналата година, каза Соня Мелоян – началник-отдел в РИО. И направи уточнението, че 250 деца общо не са се явили на двата изпита, като този път влияние върху общия успех оказват и учениците със СОП, които миналата година се явяваха по желание, а тази – задължително.

Резултатите по математика са по-лоши в сравнение с миналогодишните, тъй като задачите са се оказали доста по-трудни за кандидат-гимназистите, споделят проверителите. Скъсаните са 1432, което е равно на 28.27 на сто от явилите се 5066. Приблизително същият е процентът на тройките – 27.42 или 1389. Оценка “добър” са получили 1310 ученици или 25.86%. С “много добър” са оценени 790, което е равно на 15.59%. Шестиците са едва 2.85 на сто или 145. Миналата година пълни шестици по математика са изкарали седем ученици.

90 от явилите се деца имат отлични оценки и по български, и по математика, уточни Соня Мелоян. Най-високата оценка и по двата предмета е 5.963.