Преподавателят по информационни технологии Надя Войнакова получи званието „Учител – будител във виртуалното пространство” за поредица интерактивни уроци

2014

Нито един отпаднал ученик през първия срок, като се изключат заминалите за чужбина, отчита ОУ „Йордан Йовков”, където сто процента от учениците са от етническите малцинства. Благодарение на въведените иновативни методи и практики се е повишила мотивацията на учениците да посещават училище, като се има предвид, че за голяма част от родителите образованието не е ценност.  Школото е в списъка на пилотните 8, които започнаха работа по проекта „Иновативни училища”.

„През последните години в училище са назначени няколко млади учители. Независимо от трудните условия на работа, няма текучество на персонала, а се радваме на добри постижения в областта на квалификационната дейност”, казва директорът  Таня Николова.

Преподавателят по информационни технологии Надя Войнакова е била удостоена със званието „Учител – будител във виртуалното пространство” за проведени и споделени  от нея интерактивни уроци . Столовете в кабинета й са подредени във формата на кръг.

„Кръгчето позволява на децата и младежите да се виждат и стимулира равностойното и непринудено общуване. Това им дава енергия, която е изключително ползотворна за работния процес, но трябва да бъде управлявана, като се ангажират всички в дейността на класа. Доверието в групата е много по-голямо, когато всички могат да се обърнат лице в лице един към друг”, обяснява Войнакова.

Като добри практики, които са проведени след старта на проекта за иновативни училища, са бинарен урок на тема „Природни зони.  Многообразие на организмите” в  V клас.  Урокът е наблюдаван от учители в прогимназиален етап и съчетава  работа с интерактивна дъска, разработване на мини проекти, работа по групи.

Учителите Мариана Петкова и Петя Ангелова  са взели участие в международна конференция  на сдружението по география с доклад на тема: „ Чрез игри и проекти към повишаване на активността и усвояване на знания и умения от  учениците от етничиските малцинства”.

Старши учител Надежда Шишкова и пом. -директорът Дориана Димитрова участвали в обучение „Работа с мисловни  и флаш карти”, организирани от РИО. В момента внедряват наученото в уроци в 3 и 5 клас.

2015

Ученици от 6, 7 и 8 клас отбелязали съвместно Деня за безопасен интернет с хепънинг. Събитието съчетало работа с програма „Енвижън”, групови занимания и проектен подход.

В групата по СИП  „Музика”  ученици от 6 клас изучават песни и танци на етносите, а най- добрите се представили в Деня на таланта;

„Основната цел  е учениците да научат български език.  В тази връзка умело се използват текстовите задачи по математика и на децата се възлагат мини проекти за изработване в занималнята или вкъщи”, добавя още директорът Таня Николова, която въвежда групова работа в часовете по ЗИП математика и „Информационни технологии”.