24081

Да не се намаляват часовете по философия. За това настояват учителите по предмета от Пловдив и областта, които изпратиха отворено писмо до МОН, парламентарната комисия по образование и синдикатите по повод Държавните образователни стандарти за учебния план и общообразователната подготовка, които са представени за обществено обсъждане.

Философията е фундамент, върху който се градят всички науки. Тя развива различно аналитично, критично, съдържателно мислене и умения за аргументация. В основата на гражданското образование и компетентности стоят философските знания. Познаването на философската традиция е част от смисъла на съвременната цивилизация. То е приоритет за модерния свят. Това са аргументите, които посочват преподавателите до ангажираните с новия учебен план институции.

Според тях е абсурдно намаляването с над 40% на часовете от философския цикъл за сметка на нова дисциплина “Гражданско образование”.

Бяхме обнадеждени от възможността да имаме повече часове за упражнения и дискусии, защото обсъжданите теми от учебното съдържание отключват интереса на младите хора към себепознанието, провокират ги да размишляват върху екзистенциални въпроси, отнасящи се до ценности, смисъл, свобода, дълг. За да получат гимназистите не само знания, но и умения да защитават тези,  да аргументират позиции, да изразяват отношение по важни и интересни за тях теми, несъмнено е нужно достатъчно учебно време, коментират още в писмото си учителите.

И правят уточнение, че реакцията им е не просто  за да защитят работните си места и възможността да преподават знание, свързано с мъдростта. Те подкрепят усилията на МОН да отдели гражданското образование в самостоятелен учебен час за гимназиалния етап с оглед на глобализацията, но заявяват, че тази идея може да бъде реализирана без да се ощетява философията.