Фирмата готова да осигури и допълнително обучение по език на учениците от Професионалната гимназия по битова техника

Най-голям интерес към компютърна техника и икономическа информатика отчитат от МОН

3134_6_elektrotechnik

Немска компания предлага работа и стипендии за учениците от специалност „Eлобзавеждане на асансьорна и подемна техника” в Професионалната гимназия по битова техника. Фирмата била готова да дава стипендии на учениците, които заявят желание след завършването си да сключат трудов договор.

„Осигуряват възможност и за допълнително обучение по немски, което те ще финансират. Гладът за кадри в това направление е голям, затова в началото на учебната година ще уведомим родителите и ще проучим какъв е интересът сред  учениците, след което ще сключим договор с компанията”, обясни директорът на гимназията Гергана Георгиева. Училището е приело тази година половин паралелка асансьорни техници, които ще се обучават заедно с приетите в „Електрически инсталации”. И към двете специалности има глад за кадри, но интересът не е толкова голям. Наесен училището ще има ново оборудване за обучението на асансьорни техници и „Компютърни мрежи” на стойност 59 000 лева. Средствата са по националната програма за модернизация на професионалното образование.

Фаворити са „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”, каквато е и националната тенденция, отчетена днес от зам.-министъра на образованието Таня Михайлова. Тя заяви, че 62% от учениците, записани в професионалните паралелки и професионални гимназии, са по първо желание, което говорело за повишен интерес интереса. Изборът на 46 на сто от учениците определя като най-търсени специалностите „Компютърна техника и технологии”, „Икономическа информатика”, „Икономика и мениджмънт”, „Кетъринг”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, „Системно програмиране”, „Организация на хотелиерството”, „Строителство и архитектура”, „Приложно програмиране”, „Оперативно счетоводство” и „Банково дело”.

До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и програми по всички специалности, по които е реализиран прием за учебната 2017-2018 г. Те са разработени от експертите в МОН с помощта на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса. Това е само част от  предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.