Всички детски градини и училища с деца от уязвими групи ще получат средства за назначаването им

Детските градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи няма да загубят неизразходваните средства за образователни медиатори, социални работници или помощници на учителя, предвижда проект на Постановление на МС за изменение на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикуван за обществено обсъждане. Мнения и възражения се подават до 18 януари. Измененията се налагат заради забавяне на предоставянето на средствата през миналата година в резултат на по-късното приемане на бюджета за 2023 г. Това стана причина много от детските и учебни заведения да не могат да усвоят предоставените средства. Които обаче ще могат да се прехвърлят за тази година.

С една година се отлага влизането в сила на разпоредбата, съгласно която средствата следва да се определят на база броя на назначените образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя към 1 януари на съответната календарна година. Онези детски градини и училища, които не са назначили, ще могат да го направят през тази година. Очаква се броят на назначените през 2024 г. да се увеличи с 436.

Размерът на финансирането, което МОН ще предостави за един бройка през 2024 г. е 16 000 лева, т.е. 1333 лева месечно. Средствата са целеви и не могат да се използват за други дейности.