Родителското насилие е табу, твърди доц. Елена Събева от Пловдивския университет и треньор по американската система на Томас Гордън

_2“Неглижирането също е форма на насилие. Нежеланието на родителите да чуят и разберат детето се отразява негативно върху неговата психика. Към децата на новото време, които са твърде емоционални, чувствителни, сензитивни на всички дразнители от социалния свят, е необходим алтернативен подход и методи на възпитание”.

Своята гледна точка за насилието и съвременното семейство представи на национална конференция в Пловдив доц. Елена Събева от ПУ. Тя е сертифициран треньор по американската система на Томас Гордън, който в продължение на над 50 години обучава родители, учители и лидери на развития от него метод за изграждане на ефективни взаимоотношения.

„Повечето деца, както в световен мащаб, така и в България, стават жертва на насилие, поради своята зрялост и неопитност. Традиционно във вековете семейството се е утвърждавало като социален фундамент, на който обществото разчита и който се свързва с любов и грижа. Необяснимо е как от интимността се стига до насилие”, задава риторичния въпрос доц. Събева.

Статистиката сочи, че България се характеризира с най-висок процент на насилие над деца, извършвано в семейството. Над половината от случаите, по които работи системата за закрила на детето. Според данните най-много са жертвите на физическо насилие, след това се нарежда пренебрегването на децата, психическото насилие и на последно място се поставят жертвите на сексуално насилие.

„Родителското насилие е табу, а то съществува в много форми – физическо, психическо, емоционално. Със системния контрол над децата си ние също ежедневно ги насилваме. А формите на насилие опират до модела на възпитание. Децата са с най-висок риск от насилие, защото са най-безпомощни, Първата стъпка за решаването на един проблем е неговото признаване”, твърди преподавателят от ПУ.

Тя е категорична, че приоритетна задача е повишаване нивото на информираност, създаване на среда, в която да се говори за проблема, ангажиране на цялата общност за създаване на групи от различни специалисти и служби, които да работят заедно по решаването на различни казуси, привличане на родителите и самите деца чрез работа по проекти и програми за превенция. Събева е обнадеждена след поредицата лекции и семинари с родители, тъй като немалка част от тях живо се интересували от нови методи на възпитание, а не разчитали на бабината педагогика, т.е. това, което е предложило семейството като модел и което се предава от поколение на поколение

Мария Пеева от сайта „Мама Нинджа“, в който родители ежедневно дебатират по различни теми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата, заяви, че непрекъснато я засипват въпроси, свързани с агресия. Родители и учители взаимно търсили помощ едни от други в невъзможност да се справят с различни ситуации.

„Учим децата да смятат, да знаят азбуката, но не и как да изразяват чувствата си и да бъдат състрадателни. Да разбират другите около тях”, категорична е Пеева.