На 31 май ще приключи учебната година за децата до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности. На 16 юни завършват  учениците от IV до VI клас, а тези от VII до ХI клас ще учат до 30 юни

Националното външно оценяване по български език и литература за VII и за Х клас да бъде на 11 юни, а по математика – на 14 юни. На 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците от VII и Х клас. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни.

Планирано е четвъртокласниците да се явят на НВО по български и литература на 27 май, а по математика на 28 май, предлага Министерството на образованието и науката. За обществено обсъждане са публикувани заповедите, свързани с графика за учебното време през предстоящата учебна година, които бяха обсъдени и в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество преди две седмици.

Предложението е държавните зрелостни изпити да се проведат на 19 май по български език и литература, а на 21 май – по втория задължителен предмет. ДЗИ по желание ще е в периода от 26 май до 31 май.

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на  квалификация за ученици, завършили преди и през учебната 2020-2021 година, са на 4 юни за втора и трета, а на 19 юли – за първа степен.

Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари, като така учениците ще почиват общо 5 дни. Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари.

Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември, а Коледната от 24 декември до 3 януари. От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканцияза учениците от I до ХI клас, а от 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май 2021 г.

На 31 май ще приключи учебната година за децата от I до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности – до 7 юни.

На 16 юни завършва учебната година за учениците от IV до VI клас. До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортните училища, както и учениците от VII до ХI клас.