5274 ученици трябва да се явят на изпити по български и математика, 61 са изявили желание за НВО по IT и дигитални компетентности

Националното външно оценяване в 10 клас ще се проведе в 76 училища в Пловдив и областта, показва справката на Регионално управление на образованието. Най-тежка ще бъде организацията за СУ-тата, тъй като в един и същи ден ще трябва да проведат по два изпита – за десетокласници и за седмокласници. Датите са 14 юни за български език и литература и 16 юни – за математика.

5274 са учениците в 10 клас в Пловдив и областта, които следва да се явят на НВО по двата предмета.

Тестът по български език и литература съдържа 23 задачи, от които 14 с избираем отговор и 6 – с кратък свободен отговор. Има задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи. Изпитният вариант включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Тестът по математика включва 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор и 2 – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки.

Времето за работа и на двата изпита е 90 минути. Началото е 9 часа.

1770 квестори са ангажирани с организацията на НВО, което ще се проведе в 535 зали. Шестима ученици със СОП също са изявили желание да проверят знанията си. Желаещите за изпит по английски за 77, 8 – по италиански, а по немски са трима. НВО по IT и дигитални компетентности също е по желание и на него са поискали да се явят 77 ученици, каза началникът на Регионално управление на образованието Антоанета Пакова.

До 8.30 учениците трябва да се заели местата си в изпитните зали. В предварително подготвен плик с името на всеки гимназист се поставят изключен мобилен телефон или друго устройство.

Въпреки дебатите и множеството „за“ и „против“, от МОН са категорични, че НВО в края на първи гимназиален етап трябва да се провежда, тъй като има голямо значение за разработването и прилагането на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието на ниво паралелка, училище, регион, държава. То е ключово и за международните изследвания. Оценката е вход за учениците от ОбУ, които искат да продължат образованието си във втори гимназиален етап. Към момента оценката не се вписва в дипломата и не е решаваща за успеха на ученика.