В осемте програми за настоящата учебна година могат да се включат ученици от 8 до 12 клас, обучението е безплатно

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” стартира записванията за своята единадесета учебна година. Това става след едногодишно прекъсване заради пандемията, а сега проектът е  част от Културния календар на Пловдив.

Тази учебна година е планирана да бъде от март до юни. Заниманията ще са присъствени, при спазване на всички изисквания. Преподавателите имат готовност да използват в учебния процес онлайн ресурси и платформи в случай на нужда.

В Академията могат да се включат безплатно ученици от 8-ми до 12-ти клас. Записванията стават чрез сайта https://academy.bg/ , където могат да се видят условията, темите на програмите, биографиите на преподавателите. Крайният срок е 28 февруари.

Програмите са осем – „Творческо писане”, „Графичен дизайн и фотография”, „Модерна музика”, „Съвременни визуални изкуства”, „Екранни изкуства”, „Модерни методи на мислене”, “PR и реклама в областта на изкуствата” и новата – “Културен туризъм”. Преподаватели са проф. д-р Галина Лардева, Александър Секулов, Ина Иванова, Анета Русковска, Цанко Чавдаров, Павел Иванов, Лили Русковска, Евгений Тодоров.

Всички програми са актуализирани. В “Модерна музика” като гост-лектор ще се включи телевизионният и радиоводещ Васил Върбанов. Всички теми надграждат училищните програми и не са засегнати в тях, ориентирани са към най-съвременните достижения на изкуството, творчеството, мисленето, комуникациите.

В обучението се използват съвременни иновативни и интерактивни методи на преподаване – електронни ресурси, видео материали, уъркшопове, практически занимания, тренинги, игри, работа в група, сюжетно-ролеви игри, кооперативно обучение, проекто-базирано обучение, посещения на ателиета и културни събития. По време на учебния процес няма оценки, но всяка програма завършва с индивидуални или групови проекти по темите на съответната програма – разработване на инструменти за мислене, изложба, презентации за различни стилове в изкуството, снимане на кратки любителски филми, писане на есета, разработка на проекти.

Всеки курсист получава документ – Удостоверение, за премината съответна програма. Организаторите издават и препоръки за кандидатстване в университети.

Учениците, обхванати в проекта, са от пловдивските средни училища и гимназии. Специално внимание тази година ще се отдели към привличането на деца, лишени от родителска грижа.

Проектът се реализира от 2011 година с подкрепата на Община Пловдив. До този момент са приключили успешно десет учебни години, през които са завършили 1 338 ученици.

Това, което се постига в рамките на часовете на Академията, е развитие на творческото и критичното мислене и практически умения у всеки млад човек, казват инициаторите на проекта.