По повод Световния ден на книгата и авторското право ученици от 10 и 12 клас на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се запознаха с организацията на НБ „Иван Вазов“, видяха редки и ценни издания

Какво представляват редките и ценни издания и как се съхраняват разкри пред гимназисти главният библиотекар в отдел „Специални сбирки“ на НБ „Иван Вазов д-р Петко Георгиев. След като разказа за различните видове ръкописи, които се съхраняват в библиотеката той провокира учениците от СУ „Паисий Хилендарски“, които му гостуваха, с въпроси коя е първата печатна книга в света и коя в България. С бели ръкавици на ръцете, той разтвори пред тях страниците на сборника „Неделник“ на Софроний Врачански – първата печатна книга на новобългарски, Рибния буквар на Петър Берон, „Стематография“-та на Христофор Жефарович, съдържаща хералдически изображения. Десетокласниците и зрелостниците видяха и микроскопично издание на Корана и най-малката книга у нас, която съдържа реч на Тодор Живков, предназначена за подарък. След като успя да впечатли учениците, Петко Георгиев им пожела да станат редовни читатели.

По повод 23 април – Световен ден на книгата, учителите по история и български език и литература – Мирослава Димитрова и Даниела Здравкова, решават да организират посещение в Народната библиотека, за да вдъхновят своите възпитаници и да се докоснат до мъдростта на времето, съхранена до днес.

Д-р Дияна Блъскова запознала учениците с организацията на библиотеката; обема на библиотечните издания, които се съхраняват; особеностите на хранилището и начина на работа с осигуряването на книги, които не са предоставени за свободен достъп.