Промените в Закона за социалното подпомагане затягат правилата за получаване на помощи. Парите за първокласник ще се изплащат на два пъти – в началото на първия и втория срок

При 5 неизвинени отсъствия от училище – година без детски надбавки за родителите на детето. Това реши парламентът, който гласува на първо четене промените в Закона за социалното подпомагане. С тях ще се затегнат правилата за получаване на социални помощи у нас.

Предложенията за промени в закона са три, но само две от тях срещнаха одобрението на парламентарното мнозинство. Депутатите одобриха законопроекта на ГЕРБ, който предвижда получаването на социални помощи да се обвързва със редовното посещение на задължителните форми на училищно и предучилищно образование. Така при 3 дни отсъствия на детето в месеца или 5 неизвинени отсъствия на ученика по неуважителни причини, социалните помощи ще се спират за период от една година.

Средно 7618 са оставали без детски надбавки, тъй като не са осигурявали присъствие на децата в училище или детска градина, става ясно от данните на Агенцията за социално подпомагане.

Предложението предвижда още спрените средства да се връщат обратно в съответната детска градина или училище, където ще могат да бъда използвани за осигуряване на равния достъп до образование. От ГЕРБ предлагат още помощта в размер на 25 лева за първокласник да се изплаща вече на две равни части – в началото на първи и втори учебен срок, а целта е да се задържат учениците в училище.

Предложенията на „Обединени патриоти“ също срещнаха одобрение на първо четене. Патриотите настояват на всички трайно безработни лица, които получават месечни помощи, да се извършва ежегодна оценка от служител на Агенцията за социално подпомагане по критерии, утвърдени от трудовото министерство. Заедно с оценката ще бъдат поставяни и годишни задачи за повишаване на грамотността и трудовата квалификация. Така, ако безработният получи две последователни отрицателни оценки, размерът на получаваните от него помощи ще бъде намален с 50% за срок от една година.

БСП, което не срещна подкрепа за предложението си получаването но всички социални помощи да се обвърже с редовното посещаване на училище.