Участниците ще изготвят проектите си в електронна среда в рамките на 36 часа, класираните на призови места зрелостници влизат без изпит във Факултета по математика и информатика на ПУ

140 гимназисти с интерес към технологиите от цялата страна ще вземат участие в националното състезание по програмиране на компютърния език C#. Надпреварата, организирана от СУ „Христо Груев Данов“ и Факултета по математика и информатика към Пловдивския университет, ще се проведе дистанционно в електронна среда. Участието е индивидуално. Всеки участник работи самостоятелно и изготвя проект по поставената задача. При установено използване на чужда интелектуална собственост, участникът се дисквалифицира.

„Състезателите могат да използват компютър и платформа по свой избор. Изпълнението се извършва в рамките на 36 ч. от обявяване на заданието“, уточнява инициаторът Георги Трайков – преподавател по информационни технологии в училището.

В състезанието могат да се включат ученици от 9-12 клас, разпределени в четири групи. Всеки работи самостоятелно, като за целта е необходимо да има регистрация в Google /gmail.com/, Google Workspace, или акаунти от тип @edu.mon.bg /служебно предоставени от МОН на всеки ученик/.

Началото на надпреварата ще бъде поставено на 15 април в 10 часа. Всеки участник се присъединява към онлайн видеоконферентна връзка за допълнителни инструкции и получаване на задачата. Проектът се разработва в интегрирана среда в срок до 22 часа на 16 април. Резултатите ще бъдат обявени до 10 дни и ще бъдат публикувани на сайта на училището. Оценяването и класирането ще се извърши от представители на СУ „Хр. Г. Данов“ и ПУ. Класираните на призовите места в своите възрастови групи ще получат грамота и материална награда. Зрелостниците, заели челни места, ще бъдат приети без конкурсен изпит във Факултета по математика и информатика.

„Състезанието е подкрепено също от Регионалното управление на образованието и от пловдивския филиал на Техническия университет. Имаме амбиции то да стане част от националния календар и да го разширим като теми и участници“, каза директорът Гергана Аврамова.