За тройка са необходими 23 точки. Отличен (6) получават зрелостниците с най-малко 95 точки

„Смисълът на благодеянието“. Върху тази тема от откъс от „Песента на колелетата“ на Йовков разсъждаваха зрелостниците на днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Те писаха аргументативен текст, като избираха между есе и интерпретативно съчинение. На излизане повечето сияеха от радост, че се е паднал благодатен автор, върху който “винаги има какво да напишеш, даже да не познаваш в детайли творчеството му”.

От младежите се очаква да са демонстрирали способност да разбират и тълкуват поставената тема, да формулират и аргументират теза, както и да са показали висока езикова култура.

Преди това изпитът включваше 30 затворени въпроса с по четири възможни отговора и 10 въпроса, които изискваха свободни отговори. Изпитът продължи 4 часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

4517 зрелостници от Пловдив и областта бяха допуснати до матурата, която се проведе в 494 зали на 63 училища. 1559 квестори се грижат за реда в изпитните сгради. Не се явиха 123 ученици.

Четирима карантинирани зрелостници от Карлово имаха възможност да положат изпита, изпита положиха трима от тях. Само двама болни от COVID-19 в страната ще трябва да се явят на матура по български език и литература на 26 август т.г.

Организирано е видеонаблюдение във всички регионални управления на образованието, а не само в МОН.

Максималният брой точки е 100. За „среден (3)“ са необходими 23 точки. „Отличен (6)“ получават учениците с най-малко 95 точки. Оценките ще станат ясни до 7 юни.