Пловдивските четвъртокласници са на по-високо от средното за страната ниво, показва моментният анализ

 

38,69 на сто от пловдивските четвъртокласници са получили отлична оценка на националното външно оценяване по български език и литература. Децата от пловдивска област са постигнали средно 71,38 точки. Този резултат съответства на „много добър“ 5 и нарежда областта на девето място в страната – след Смолян, София-град, Варна, Благоевград, българчетата в чужбина, Перник, Русе и Габрово. Средният успех на малката матура по български език и литература в цялата страна е 70,46 точки (също “много добър” 5)

От явилите се на изпита по български език и литература 5335 деца от Пловдив и областта 2064 са показали знания за отличен. На другия полюс с двойки са 523 (9,8%).

Пловдивска област е на по-предни позиции в националната класация по математика, макар че резултатите по този предмет от НВО не са задоволителни. Но тъй като те са по-ниски в цялата страна в сравнение с показаните знания на НВО по български език и литература, това отрежда и по-предното място.

21,3 на сто от четвъртокласниците в областта са се справили отлично със задачите. Шестиците са 1131, което е 21,3% от явилите се 5310 деца. 931 са получили двойки, т.е. 17%.

Пловдивска област е пета по математика със среден успех 58,40 точки, който съответстват на „добър“ 4. По-добре са се представили децата от  Смолян, София – град, Варна и Русе. А средният успех за страната е 57,33 точки (добър  4).

Предстои да бъдат направени подробни анализи, за да се установят пропуските и да се набележат мерките са преодоляване на дефицитите.