Кандидат-гимназистите трябва да показват знания и от предишните две години, изключение прави литературата. Чинтулов влиза с две нови творби

Задължителните изпити по български език и литература и по математика за 7-класниците догодина ще са върху по-разширен материал. В тестовете на националното външно оценяване ще има задачи, които засягат придобити знания и умения и през 5 и 6 клас, а не само върху материала за текущия клас. Това обаче няма да се отнася за въпросите по литература. Те ще са само върху произведения и автори, които се изучават в последния прогимназиален клас. Промените бяха оповестени днес от МОН. Те се налагат, тъй като сегашните шестокласници се обучават по нови програми и завършват основно образование в 7 клас.

Промяната в обхвата на изпитите, с които се кандидатства за гимназия, е заложена още през 2015 година с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование. Тъй като обаче не е била добре анонсирана и заради недоволство от страна на учители и родители, просветното министерство заяви, че прави компромис с материала по литература и на изпитите в края на следващата година ще бъдат включени само произведения, изучавани в 7 клас.

Форматът, времетраенето и броят на задачите на изпитите по български и математика остават без промяна. Те ще са по 150 минути и ще останат разделени на модули.

Националното външно оценяване по литература  ще включва произведения само от този клас. В следващите три учебни години поетапно в изпитните програми по литература ще влезе и материалът от V и VI клас. Частта по български език и по математика ще е върху материала от целия прогимназиален етап, съобщи днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Заради олекотяването на учебната програма по български език във външното оценяване няма да има въпроси за залог и вид на глагола, за видове подчинени изречения, за фразеологични съчетания и пароними. Те са част от учебното съдържание в VIII и IX клас. Към изпитната програма по литература се добавят две нови творби – „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов. Сред останалите произведения са „На прощаване“ от Христо Ботев, няколко глави от „Немили-недраги“, „Една българка“  и „Опълченците на шипка“ от Иван Вазов, откъсът за чикагското изложение от „До Чикаго и назад“, „Бай Ганьо пътува“ от Алеко Константинов, „По жътва“ от Елин Пелин и др.

През предстоящата учебна 2018/2019 г. по български език и литература учениците ще решават тест с 26 задачи, от които 18 с избираем отговор, шест с кратък свободен и един разширен свободен отговор. Както досега, във втория модул бъдещите седмокласници ще правят преразказ на непознат текст от български или чужд автор с дидактическа задача към него. Тестът ще е с продължителност 150 минути.

Една задача с пълно описание повече е заложена за националното външно оценяване по математика за следващата учебна година. Досега учениците трябваше да опишат подробно две от условията. 17 ще бъдат задачите със затворен, а пет с кратък отворен отговор. И догодина седмокласниците ще имат възможност да ползват свитък с формули. Задачите, свързани с интерпретиране на данни ще се запазят, както и съотношението на материала за изпита по геометрия и алгебра. От учебната програма отпаднаха линейните параметрични уравнения и неравенства, както и намирането на лице на трапец. Тези теми няма да бъдат включвани във външното оценяване.

Учебният план предвижда 7-класниците да учат до края на юни, като според министъра принципът външните оценявания да са до две седмици преди приключване на годината трябва да се запази.

„Всички класирания ще излязат по същото време като в предишните години. Направихме справка в Националния институт по метеорология и хидрология за температурите в тези допълнителни три седмици. Те са с 3-4 градуса по-високи, така че нямаме достатъчно аргументи да се правят компромиси. Изпитите да са през юни не е нещо ново“, обясни той.