„Слово и памет в одата „Паисий“ на Иван Вазов“. Това бе темата, по която писаха зрелостниците, които избраха да създадат интерпретативно съчинение на държавния зрелостен изпит по български език и литература. В Пловдив и областта се явиха 455 от допуснати 600. Анулирани писмени работи няма.

Съчинението, което е върху изучавана творба, предполага младите хора да формулират ясна теза по темата, да я аргументират, а също и да коментират използваните изразни средства.

Втората възможност по 41. задача беше да се пише есе със заглавие „Съмненията – приятели или врагове“. Темата не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

И в двата варианта от зрелостниците се изискваше да създадат текст в рамките на 4 страници.

В частта, чрез която се проверява познаването на изучаваните произведения и способността за тълкуването им, имаше задача да се открие темата в откъс от неизучавана творба, а в друга – да се съпостави интерпретацията на една и съща тема в изучаван и в неизучаван текст. Като изучаван текст се падна „История“ на Н.Й.Вапцаров, а като неизучаван – „Бойното поле при Сливница“ от Иван Вазов.

Началникът на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова бе в Карлово, след като се наложи учениците, разпределени Професионалната гимназия по жп транспрот “Христо Смирненски”, да бъдат пребазирани. Припомняме, че приземният етаж, където са ремонтираните наскоро кабинети по практика, бе наводнен в резултат на обилните валежи и откриването на учебната година е под въпрос.

При посещението си в пострадалата от пороя сграда Пакова заварила учители и помощен персонал да чистят заедно с доброволци и военни от 61 Стрямска механизирана бригада.