Снимката е на МУ-Пловдив от тазгодишния приемен изпит за магистри.

Нито едно свободно място за мъже в специалност „Фармация“ не бе обявено на второ класиране в Медицински университет-Пловдив. Всички приети на първи етап са се записали и не са останали места за втори тур, резултатите от който излязоха днес. В списъка на класираните обаче попадат 32 момичета, като балът на всички се вмества само в 0,4 разлика от сбора на последната приета на първия етап. Приетите момчета се оказват с по-високи резултати от жените в тази специалност. За първи път тази година максималните и минималните балове при мъжете и жените на първо класиране за „Фармация“ бяха почти еднакви. В предходни кампании момичетата са влизали с доста по-високи.

При второто въртене обаче в магистърските програми са приети общо 69 първокурсници. А баловете в трите падат с между 0,17 и 2,49 в различните специалности.

В „Медицина“, където балът по традиция е най-висок, място на този етап намират още 5 жени, като резултатът на последната пада едва с 0,21 – от 37,05 на 36,84. При мъжете са класирани 16 човека, но балът е слязъл с близо две единици и половина – от 30,88 на 28,39. Така разликата между последната приета жена и последното момче в “Медицина” е близо 8 единици и половина – заради фиксираните квоти за двата пола и традиционно по-ниските резултати на мъжете.

В „Стоматология“ са приети още 15 момичета. Последното е с 33,21. При мъжете се класира само един с 0,17 стотни по-нисък бал от последния на първи тур – 28,03. Разликата между мъже и жени надхвърля 5 единици.

Записването на приетите на второ класиране е на 19 и 20 юли.  Третото класиране ще е ясно  на 21 юли, а след това има възможност да се кандидатства и за платено обучение.