Списъкът с училищата в топ 10 от областта е приблизително същият като предходните години, изненадата е НУ „Климент Охридски” във Войсил

НУ „П.Р.Славейков” оглавява класацията от националното външно оценяване при четвъртокласниците, сочат данните на Регионалното управление на образованието. Припомняме, че през първата половина на май над 6000 ученици от Пловдивска област решаваха тестове по български, математика, човек и природа и човек и общество. Проверката на знанията по четирите предмета е на изхода на началното образование. На втора позиция се нарежда НУ “Хр.Ботев”,  а на трета –  СУ “Св. Патриарх Евтимий”. Четвъртото и петото място си делят ОУ “Душо Хаджидеков” и ОУ “Алеко Константинов”. Шести са учениците от пловдивското НУ “Климент Охридски”, а на седмо и осмо място се нареждат ОУ “Драган Манчов” и ОУ “Райна Княгиня”. Голямата изненада е деветото място и то е за училище от областта – НУ “Св. Кл. Охридски” във Войсил. Десетото и единадесетото място са за ОУ “Княз Александър I” и СУ “Черноризец Храбър”. Резултатите са идентични с предходните години.

Леко разместване на местата има в обобщените резултати по двата основни предмета. Най-добри резултати по математика са показали четвъртокласниците от ОУ “Душо Хаджидеков”. Следват ЧОУ “Класик”, НУ “П. Р. Славейков”, НУ “Хр.Ботев” и ОУ “Райна Княгиня”. Най-голям брой точки по български са събрали децата от НУ “П. Р. Славейков”. След тях се нареждат НУ “Хр.Ботев”, ОУ “Драган Манчов”, НУМТИ “Добрин Петков” и ОУ “Алеко Константинов”.

Според експертите диктовката е затруднила доста децата, тъй като много от думите са били непознати за тях и са се колебаели за правописа им. На въпросите със свободен отговор с най-висока постижимост е въпрос № 11, свързан с езикови знания, на който верен отговор са написали 75,65% от учениците, а на въпрос № 1, който изисква разбиране и разсъждение върху текста, максималния за задачата брой точки са получили 72,62% от децата.

Математиката се очертава като любим предмет за много четвъртокласници и те с лекота се справят с алгебрични пресмятания. Близо половината са получили максималния брой точки за задача 19, която изисква да се построи математически израз и да се реши. Това се доказва и с високия процент ученици, които са се справили със сходната задача № 16. Геометричните задачи отново се явяват препъникамък..

Децата се справят с лекота с въпросите по човекът и обществото, които проверяват знания за велики личности и събития от нашата история, както и с държавното устройство. По-неуверени се чувстват в отговорите на географските въпроси. Най-много са се затруднили да назоват столицата по времето на Асеневци.

Резултатите показват, че 86,64% от децата имат умения да разчитат карта и да извличат информация от нея.